Việc làm voivnam

Việc làm ưu tiên cho môn sinh voivnam. Khi xin việc phải kèm theo giấy giới thiệu hoặc thẻ/bằng cấp đai đẳng để xác minh.

Thăm dò ý kiến cộng đồng
Bạn thích gì Vovinam?