Monday, June 12, 2017

Phần mềm quản lý môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo

VoviSoft là phần mềm được tài trợ bởi công ty TNHH TM&DV FasCon phát triển và quản lý bởi Huỳnh Hữu Lợi (0937759311) với mục tiêu là áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý môn sinh gồm các chức năng sau:

  • Thông tin đơn vị chủ quản
  • Quản lý thông tin giáo viên
  • Quản lý thông tin môn sinh
  • Quản lý thông tin giám hộ/ liên hệ của môn sinh như Cha Mẹ,..
  • Quản lý nội dung, chương trình lớp học
  • Quản lý họp phí
  • Quản lý sự kiện,thông báo của đơn vị

Để lại bình luận của bạn