RSS

Tin tức

Địa điểm học võ Vovinam tại Bắc Kạn Friday, August 5, 2016

Địa điểm học võ Vovinam tại Bắc Kạn
thông tin chi tiết

Địa điểm học võ Vovinam tại Bắc Giang Friday, August 5, 2016

Địa điểm học võ Vovinam tại Bắc Giang
thông tin chi tiết

Địa điểm học võ Vovinam tại An Giang Friday, August 5, 2016

Địa điểm học võ Vovinam tại An Giang
thông tin chi tiết

Tổng hợp Nơi học võ Vovinam Việt Võ Đạo tại TPHCM Thursday, August 4, 2016

Tổng hợp Nơi học võ Vovinam Việt Võ Đạo tại TPHCM
thông tin chi tiết

THÔNG BÁO BAN QUẢN TRỊ Monday, June 6, 2016

Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ngày càng rộng khắp và vươn ra thế giới. Nội dung bao gồm: Lịch sử vovinam, võ đạo, đòn thế kỹ thuật vovinam, dụng cụ tập luyện vovinam, địa điểm tập vovinam, tin tức, sự kiện và những bài viết về cảm nhận đối mới môn phái Vovinam.
thông tin chi tiết