RSS

Tin tức

THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 Tuesday, August 27, 2019

THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9.
thông tin chi tiết

THÔNG BÁO HỘI TRẠI CỘI NGUỒN Wednesday, May 8, 2019

Hội trại cội nguồn miền sông nước!
thông tin chi tiết

Lễ tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc Tuesday, May 7, 2019

Lễ tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc
thông tin chi tiết

6- Đã cập nhật hoàn chỉnh videos cấp tự vê Monday, March 18, 2019

Đã cập nhật hoàn chỉnh videos cấp tự vệ ( còn thiếu video phần thở ngực và hô hấp)
thông tin chi tiết

5- thông báo phát hàng phần mềm trên điện thoại môn võ vovinam việt võ đạo Thursday, March 14, 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHẦN MỀM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MIỄN PHÍ
thông tin chi tiết

Chính sách sử dụng phần mềm di dộng Wednesday, February 27, 2019

Chính sách sử dụng phần mềm di dộng Vovinam Việt Võ Đạo
thông tin chi tiết

4 - Lễ tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc Friday, February 22, 2019

4 - Thông báo lễ tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc
thông tin chi tiết

3-Thông báo phát hành phần mềm trên điện thoại cho vovinam việt võ đạo Wednesday, February 20, 2019

3-Thông báo phát hành phần mềm trên điện thoại cho vovinam việt võ đạo
thông tin chi tiết

2-Thông báo phát hành phần mềm trên điện thoại cho vovinam việt võ đạo Wednesday, February 20, 2019

2-Thông báo phát hành phần mềm trên điện thoại cho vovinam việt võ đạo
thông tin chi tiết

1-Thông báo phát hành phần mềm trên điện thoại cho vovinam việt võ đạo Wednesday, February 20, 2019

Chúng tôi sẽ phát hành phần mềm trên điện thoại để hệ thống hóa kiến thức võ đạo và võ thuật nhằm giúp đồng môn có kiến thức chuẩn hóa
thông tin chi tiết