Friday, August 5, 2016

Cấp bậc đai trong Vovinam

Tìm hiểu hệ thống cấp bậc vovinam


HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP

MÔN PHÁI VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO


MÀU ĐAI

TRÌNH ĐỘ ĐẲNG CẤP

Ý NGHĨA

THỜI GIAN
TẬP LUYỆN

DANH XƯNG

Tự vệ
Việt Võ Đạo

Tượng trưng màu hy vọng và biển cả, với ý nghĩa người võ sinh đang nuôi hy vọng tiến sâu vào ngành võ thuật và tu dưỡng tinh thần võ đạo.

3 tháng

Võ sinh

Nhập môn
Việt Võ Đạo

3 tháng

Môn sinh

Lam đai I cấp

6 tháng

Môn sinh

Lam đai II cấp

6 tháng

Môn sinh

Lam đai III cấp

6 tháng

Môn sinh

Hoàng đai

Tượng trưng cho màu Vương đạo của Á Đông, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã bắt đầu ngấm vào da thịt và tâm hồn của người môn sinh.

2 năm

Hướng dẫn viên

Hoàng đai I cấp

2 năm

Huấn luyện viên

Hoàng đai II cấp

3 năm

Huấn luyện viên

Hoàng đai III cấp

4 năm

Huấn luyện viên

Chuẩn Hồng đai

Tượng trưng cho màu máu, màu của lửa sống hào hùng kiên quyết, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm vào máu huyết, đang lưu thông trong thân thể người môn sinh.

5 năm

Võ sư

Hồng đai nhất cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Hồng đai nhị cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Hồng đai tam cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Hồng đai tứ cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Hồng đai ngũ cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Hồng đai lục cấp

6 năm

Võ sư Cao đẳng

Bạch đai

Tượng trưng cho màu xương, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm sâu vào xương tủy, biến căn cốt con người biểu trưng cho tinh hoa môn phái

Vô định

Võ sư Chưởng môn

Để lại bình luận của bạn