Đăng: 2 năm trước
Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc sanh ngày 24 tháng 5 năm 1912 nhằm mùng 8 tháng 4 âm lịch tại làng Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây Bắc Việt.
Từ thuở nhỏ, ông đã không ngừng học hỏi và nghiên cứu những tinh hoa võ học đã có trên thế giới, ông đã lấy môn vật và võ cổ truyền Việt Nam làm nồng cốt, đồng thời với đạo lý sống của dân tộc để xây dựng thành một môn phái võ thuật và võ đạo đặt tên là VOVINAM vào năm 1938.
Ngót một năm sau, vào mùa thu năm 1939, ông đem lớp võ đầu tiên công khai ra mắt dân chúng tại nhà hát lớn Hà Nội, cuộc biểu diễn thành công rực rỡ. Vào mùa xuân năm 1940 ông đã khai giảng lớp võ đầu tiên tại trường Sư Phạm (école Normale) Hà Nội. Sau đó, nhiều lớp võ liên tiếp được mở ra. Môn sinh thời đó rất tiến bộ nhờ phương pháp huấn luyện tinh vi và khoa học, đồng thời nhờ ảnh hưởng trực tiếp tinh thần dân tộc sáng chói của ông.

Kể từ thời điểm đó, Môn Phái Vovinam đã trở thành một phong trào giáo dục quần chúng rộng rãi với một quan điểm rõ rệt là :
1. Môn Phái Vovinam không phải là một đoàn thể chính trị, nên không hoạt động chính trị. Tuy nhiên, Môn Phái Vovinam không xâm phạm tới quyền công dân của các môn sinh nên cũng không ngăn cấm các môn sinh làm chính trị với tư cách công dân của họ.
2. Môn Phái Vovinam chủ trương xây dựng con người toàn diện trên căn bản võ thuật và tinh thần võ đạo chứ không hoạt động chính trị và công tác xã hội. Tuy nhiên, khi thời cuộc nước nhà đòi hỏi Môn Phái Vovinam sẵn sàng tiếp tay với các đoàn thể ái quốc để thực hiện công cuộc cứu quốc và cứu tế xã hội với tinh thần vị tha vô điều kiện. Và sự tiếp tay này nếu có, không có nghĩa là Môn Phái Vovinam đã phục vụ cho một cá nhân hay đoàn thể nào mà chỉ là phục vụ Dân Tộc trong công cuộc ích quốc lợi dân, rồi sau đó lại trở về với mục đích quảng bá võ thuật và tinh thần võ đạo của Môn Phái.

Vào ngày 29.04.1960 nhằm ngày mùng 04 tháng tư âm lịch, Cố võ sư Nguyễn Lộc Sáng Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo đã vĩnh viễn ra đi tại Sài Gòn, sau khi trao quyền Chưởng Môn cho người Môn Đệ trưởng tràng : Võ Sư Lê Sáng.
Suốt cuộc sống tận tụy hy sinh xây dựng nền võ đạo cho dân tộc, ông đã để lại một sự nghiệp phi thường. Hằng năm, những môn đệ kế nghiệp từ bốn phương, hướng về ngày giỗ ông, bậc thầy của một võ đạo dân tộc : Đốt lò hương tưởng niệm, đặt tay thép trên trái tim từ ái, cùng cúi đầu thầm nhắc nhở để hiến dâng năng lực và tâm huyết cho tương lai, cho đại nghĩa.
Đầu trang