Nhập môn Vovinam Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: môn sinh