Bạch đai

Thời gian tập luyện: Vô định.Danh xưng: Võ sư Chưởng môn