Hồng đai lục cấp

Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng