Hoàng đai III cấp

Thời gian tập luyện: 4 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên