Hoàng đai II cấp

Thời gian tập luyện: 3 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên