Tự vệ Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Bóp cổ sau lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 5825
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm sau có tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5914
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Sau Không Tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5797
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Ngang - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5756
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Có Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5699
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Không Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5765
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Tổng hợp kỹ thuật trong đai tự vệ
Tác giả: Hữu Lợi
0 5722
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Nắm cổ áo số 1 -2
Tác giả: Hữu Lợi
0 5450
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ trước lối 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 152
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ trước lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 168
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi