Tự vệ Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Ôm Sau Không Tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5720
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Ngang - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5677
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Có Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5639
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Không Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5687
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Tổng hợp kỹ thuật trong đai tự vệ
Tác giả: Hữu Lợi
0 5622
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Nắm cổ áo số 1 -2
Tác giả: Hữu Lợi
0 5362
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ trước lối 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 96
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ trước lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 94
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Tiểu sử võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc
Tác giả: Hữu Lợi
0 121
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi