Tự vệ Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Khóa tay dắt số 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 5698
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Khởi quyền vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 5712
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ sau lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 5675
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm sau có tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5672
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Sau Không Tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5633
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Ngang - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 5600
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Có Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5563
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Không Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 5598
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Tổng hợp kỹ thuật trong đai tự vệ
Tác giả: Hữu Lợi
0 5536
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Nắm cổ áo số 1 -2
Tác giả: Hữu Lợi
0 5285
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi