Tự vệ Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Khóa tay dắt số 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 1835
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Khởi quyền vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 1821
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ sau lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 1754
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm sau có tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 1790
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Sau Không Tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 1807
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Ngang - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 1789
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Có Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 1727
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Không Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 1748
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Tổng hợp kỹ thuật trong đai tự vệ
Tác giả: Hữu Lợi
0 1742
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Nắm cổ áo số 1 -2
Tác giả: Hữu Lợi
0 1714
9 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi