Tự vệ Việt Võ Đạo

Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Khóa tay dắt số 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 4126
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Khởi quyền vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 4169
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Bóp cổ sau lối 1
Tác giả: Hữu Lợi
0 4150
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm sau có tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 4185
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Sau Không Tay - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 4161
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Ngang - Vovinam Việt Võ Đạo
Tác giả: Hữu Lợi
0 4076
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Có Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 4122
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Ôm Trước Không Tay
Tác giả: Hữu Lợi
0 4078
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Tổng hợp kỹ thuật trong đai tự vệ
Tác giả: Hữu Lợi
0 4074
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi
Nắm cổ áo số 1 -2
Tác giả: Hữu Lợi
0 4164
11 vài tháng trước đây
Bởi: Hữu Lợi