Wednesday, February 21, 2018 12:23:45 PM
Chào mừng đến với diễn đàn VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Mục đích diễn đàn là nơi thảo luận chương trình học theo từng cấp đai như: chiến lược vovinam, bài quyền vovinam, đòn chân tấn công vovinam, kỹ thuật đối kháng vovinam , tự vệ thời gian tập luyện vovinam,...

Diễn đàn Các chủ đề Bài viết Bài mới nhất
Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh
15 14
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: môn sinh
42 42
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
1 1
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Thời gian tập luyện: 2 năm.Danh xưng: Hướng dẫn viên
1 1
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Thời gian tập luyện: 2 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 3 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 4 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 5 năm.Danh xưng: Võ sư
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: Vô định.Danh xưng: Võ sư Chưởng môn
15 25
Không có bài viết
Diễn đàn Các chủ đề Bài viết Bài mới nhất

Cuộc thảo luận đang hoạt động

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Ngu mon quyen voivnam
Tác giả: Hữu Lợi
0 5313
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Tứ trụ Quyền -vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 5372
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Khóa tay dắt lối 1 vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 5539
Không có bài viết
Khóa tay dắt số 2
Tác giả: Hữu Lợi
0 5513
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Khởi quyền vovinam
Tác giả: Hữu Lợi
0 5529
một năm trước
Bởi: Hữu Lợi