Thursday, June 20, 2019 12:53:41 AM
Chào mừng đến với diễn đàn VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Mục đích diễn đàn là nơi thảo luận chương trình học theo từng cấp đai như: chiến lược vovinam, bài quyền vovinam, đòn chân tấn công vovinam, kỹ thuật đối kháng vovinam , tự vệ thời gian tập luyện vovinam,...

Diễn đàn Các chủ đề Bài viết Bài mới nhất
Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: võ sinh
28 20
3 ngày trước
Bởi: JafidRough
Thời gian tập luyện: 3 tháng Danh xưng: môn sinh
1 2
2 vài tháng trước đây
Ở: mes
Bởi: Max
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
1 2
2 vài tháng trước đây
Ở: mes2
Bởi: Max
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh
1 1
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Thời gian tập luyện: 2 năm.Danh xưng: Hướng dẫn viên
1 1
2 năm trước
Bởi: Hữu Lợi
Thời gian tập luyện: 2 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 3 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 4 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 5 năm.Danh xưng: Võ sư
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: 6 năm.Danh xưng: Võ sư Cao đẳng
15 25
Không có bài viết
Thời gian tập luyện: Vô định.Danh xưng: Võ sư Chưởng môn
6 8
Không có bài viết
Diễn đàn Các chủ đề Bài viết Bài mới nhất

Cuộc thảo luận đang hoạt động

Tiêu đề chủ đề Bài trả lời Số lần xem Bài mới nhất
Tidiness cheap sldnfl no instruction
Tác giả: JafidRough
0 4
3 ngày trước
Bởi: JafidRough
Как быстро накачаться
Tác giả: TommyWip
0 13
29 ngày trước
Bởi: TommyWip
Нашел класную инфу
Tác giả: JimmyfrAus
0 19
một vài tháng trước đây
Bởi: JimmyfrAus
Motion picture
Tác giả: Stevenal
0 21
một vài tháng trước đây
Bởi: Stevenal
Suitable cheaply vardnfil no instruction
Tác giả: ZauriceSoync
0 28
một vài tháng trước đây
Bởi: ZauriceSoync